Psychoterapia indywidualna

Kluczem otwierającym drzwi do poznania i zrozumienia siebie jest koncepcja psychoterapii psychodynamicznej.
Oknami pozwalającymi dostrzec i dokonać zmiany obrazu siebie, własnych trudności, obszarów konfliktowych oraz postrzegania świata są:

- analiza zdarzeń życiowych pacjenta z uwzględnieniem procesów nieświadomych,

- praca nad procesami intra – i interpersonalnymi,

- korektywne doświadczenia emocjonalne w relacji pacjent – terapeuta opartych na więzi,

- techniki psychoterapeutyczne adekwatne do leczonych zaburzeń.

Psychoterapia indywidualna jest światłem w mrokach:

- lęku, stresu czy obawy przed oceną

- depresyjności i utraty sensu życia,

- zaburzeń nerwicowych i emocjonalnych, - przeżyć dotyczących straty lub żałoby,

- nadmiernej zależności

– uległości lub złość, gniewu i wrogości,

- kryzysów życiowych, kłopotach w związku, trudnościach rodzinnych i wychowawczych.