Grupy rozwojowe dla kobiet

W Kręgu Kobiet spotykamy się systematycznie lub okazjonalnie. Charakter spotkania, miejsce, czas, temat i rodzaj spotkania podyktowany jest przez nasze potrzeby, oczekiwania, ciekawość i przezywane trudności. W poznawaniu i rozumieniu siebie oraz innych kobiet pomagają nam słowa Clarissy Pinkola Estees: „Niektóre kobiety do życia potrzebują powietrza, nocy, światła, słońca, drzew. Inne karmią się tylko słowami, papierem, książkami. Niektóre muszą skakać, giąć się i biec, bo ich dusza łaknie tańca. Jeszcze inne tęsknią tylko za spokojem w cieniu drzew."

Spotykamy się  aby odkryć, wzmocnić i rozwijać swoją tożsamość i wartość. Angażując się w inne Kobiety realizujemy potrzebę autentyczności i sprawstwa. Pozwalamy sobie na dzielenie się sobą z innymi kobietami i ubogacamy się doświadczeniami i poglądami. Jesteśmy spójne w przekonaniu, że: „Kobiety mają pełne prawo do radości i przyjemności w świecie, w którym piękno wyraża się na najróżniejsze sposoby. Kto opowiada się za jednym rodzajem piękna musi być ślepy i głuchy na bogactwo przyrody. Nie ma wszak jednego gatunku śpiewających ptaków, sosen, wilków. Nie może być identycznych dzieci, mężczyzn, kobiet. Nie może być identycznych piersi, talii, skóry.Ciało jest jak ziemia. Ma swój krajobraz, którego uroda jest wrażliwa na zabudowywanie, parcelowanie, rycie, kopanie i odzieranie z naturalnych sił. Kobieta żyjąca w zgodzie z naturą nie ulega łatwo planom przebudowy. Dla niej najistotniejszą kwestią nie jest kształtowanie formy, ale odczuwanie.” (Clarissa Pinkola Estes).

Integrujemy swoje potrzeby, motywujemy się wzajemnie, wzmacniamy i wspieramy w samorealizacji i urzeczywistnianiu swojego potencjału. Wspólnie konfrontujemy się różnymi informacjami, doświadczeniami i przeżyciami. Jesteśmy otwarte na zmiany i świadome, że „Jeśli okrzyknięto cię czarną owcą, odszczepieńcem, indywidualistką, samotną wilczycą, nie kurcz się w sobie, nie staraj się zniknąć. Tylko ślepcy mogą twierdzić, że nonkonformista jest przekleństwem dla społeczeństwa. Stulecia ludzkich dziejów potwierdzają, że każdy, kto się wyróżnia, wytycza nowe drogi i wnosi oryginalny, bogaty wkład w obraz społeczeństwa i kultury.” ( Clarrisa Pinkola Estes )

Grupa Rozwojowa dla Kobiet daje korzenie i skrzydła. 
Jesteśmy z Tobą w odkrywaniu i realizacji Twoich potrzeb oraz talentów. 

Zapraszamy!